Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 52 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Felsefe - Düşünce/Filozoflar - Düşünürler
Descartes (Ciltli)
Günümüzde en çok Yöntem Üzerine Konuşma ve Meditasyonlar adlı eserleriyle ilgi gören Fransız filozof ve matematikçi René Descartes (1596-1650), felsefesinde ve dünya görüşünde, Rönesans'tan itibaren oluşmaya başlayan yeni bilim anlayışı ile yeni kültürün...
30.00 EUR
Bilimler ve Sanatlar Üzerine
Bilimlerimiz ve sanatlarımız olgunlaşmaya doğru gittikçe, ruhlarımız bozulmuştur. ?Bu sadece bizim zamanımıza özgü bir tehlike midir?' diyeceksiniz. Hayır. Boş ve anlamsız merakımızın sebep olduğu kötülükler, bu dünya kadar eskidir. Okyanus sularının her...
5.00 EUR
Çıplak Filozof
Tutkularımız bize engel olurken mutluluğu nasıl daha özgürce yaşayabiliriz? Kalbimizi tamamen kapatmadan duygularımızı nasıl dizginleriz? Engelli bedeninin içinde sıkıştığı için acı çeken Alexandre Jollien, bu kitapta akla ve iradeye karşı koyan duygul...
17.50 EUR
Felsefenin Kısa Tarihi
Felsefe gerçekliğin doğası ve nasıl yaşamalıyız sorularıyla başlar. Felsefenin Kısa Tarihi, görünüş ve gerçek, benliğin doğası, tanrının varlığı ve hem birey hem de toplumun bir üyesi olarak nasıl yaşamamız gerektiği gibi felsefenin ana temalarına odaklan...
11.50 EUR
Sartre ile Sartre Hakkında
Jean-Paul Sartre, düşünceleriyle eylemleri arasındaki tutarlılık açısından muhtemelen bütün modern tarihin en önde gelen düşünürüdür. Onun biyografisi ve eserleri hem yirminci yüzyıl deneyimlerinin tutanağı gibidir, hem de başkaları üzerinde derin etkiler...
7.50 EUR
Plotinos Ya Da Bakışın Saflığı
?Kendi heykelini yontmaya devam et!" Bu sözler, eski dünya bilgelerinden, Yeni Platonculuğun kurucusu Plotinos'un tüm zamanlara hitap eden çağrısıdır. Elimizdeki kitap, Plotinos'un yaşam hikâyesini çeşitli veçheleriyle izle-yerek, onun aşkın bir var...
8.50 EUR
Dünyayı Değiştiren Düşünürler
Sadık Usta, ilk ciltte Hint Vedaları'ndan başlayıp Konfüçyus, Platon, İbn-i Sina, Erasmus gibi 18 uğrakla Giordano Bruno'ya kadar getirdiği Dünyayı Değiştiren Düşünürler seçkisini ikinci ciltle sürdürüyor. Bu kez Kopernik, Bodin, Bacon, Galileo, Hobbes,...
11.00 EUR
Cogito 82 - Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak
3 aylık düşünce dergisi "cogito" 2016'nın ilk sayısını yirmi yıl önce ölen Fransız filozof Gilles Deleuze'e ayırdı. Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak başlıklı dosyada, alışılageldiği üzere Deleuze'e sıfırdan başlayarak düşüncesini okurlara tanıtm...
12.50 EUR
Cogito 25 - Nietzsche: Kayıp Bir Kıta
Bu Sayı da : Nietzsche : Konumlama, Açıklama, Kuşatma -Ernst Behler - Yirminci Yüzyılda Nietzsche -Bernard edelman - Nietzsche : Kayıp Bir Kıta -Peter Sloterdijik - Kentauros Yazını -Maurice Blanchot - Nietzsche ve Parçalı yazı -Zaman Atom Öğretisi...
12.50 EUR
Heidegger
Harf ruhu öldürür. Yazılı metin karşı koyucu meydan okuma karşısında sessizdir. İçeriden büyüme ve doğrulamayı tanımaz. Metinler belleğin kesinkes hayati görevini yıkar. Yeteneklerini yazmaya adayanlar sofistlerdir, retorikçilerdir, özürlü hatiplerdir. As...
10.00 EUR
Toplam 52 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1