Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 132 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İslam/İslami Eğitim
Kur'an Elif Ba-sı
?Rahman, RahIîm Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu Ömer'den Kur'ân hafızlarına ve hayatlarını Kur'ân'la biçimlendiren siz değerli dostlara selâm olsun. Bu Kur'ân sizler için sevap, şeref ve bir hazinedir. O'na uyunuz, O'nu kendinize uydurmayınız. Kim Kur'ân'ı...
1.50 EUR
Çocuklarda Din Eğitimi
Evlat sahibi olmak her Müslüman'ın hayatında önemli bir konudur. Bilhassa evladımızı arkamızdan hayır dua edecek, amel defterimizin kapanmamasını sağlayacak şekilde yetiştirmek en önemli gayemizdir. Ebu Hureyre (r.a)'ın rivayet ettiğine göre Rasulullah (...
2.50 EUR
Osmanlıca Belge Okuma Rehberi
Kitapta, belgedeki her geçen kelimenin altına okunuşunu yazarak fark ettirmeyi sağladık. Belgenin ne olduğu ve belge çeşidi hakkında bilgilendirmede bulunduk. Transkribe edilmiş metni de ayrıca koyduk. Belgede ne anlatıldığını gösteren bir özeti de daha r...
5.50 EUR
Sevimli Harfler
3.00 EUR
Kur'an-ı Kerim'de İman-Amel İlişkisi
Kur'an'ın en temel kavramlarından biri olan ?îman"ın mânâsı ve onun amel ile ilişkisi hakkındaki tartışmalar, hicri birinci yüzyılın ilk yarısında Haricîlerin büyük günah işleyen bir Müslümanın kafir olduğunu ilan etmesiyle başlamıştır. O zamandan bu...
6.50 EUR
Kur'an-ı Kerim'de İman-Ahlak İlişkisi
Günümüzde insanlığın çektiği temel sıkıntılara bakıldığında, bunların daha çok ahlâkî içerikli olduğu görülür. Bu sıkıntıların başında savaş, katliam, kıtlık, yoksulluk, hırsızlık, çeşitli adaletsizlikler vb. gelmektedir. Özellikle ilim adamlarının bu sık...
7.50 EUR
Sıra Bizde
Sıra Bizde, Peygamber Efendimizin(s.a.v) Hendek Harbi bitiminde, değişen şartları, görünen İslam ufuklarını tesbit ve tescil eden bir kutlu beyanıdır: Şimdi, sıra bizde... Artık Mekkeli müşriklerin üzerimize gelme gücü kalmamıştır. Şimdi biz onların üzer...
7.50 EUR
Müslüman Aile
6.48 EUR
Toplam 132 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1