Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 72 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Felsefe - Düşünce/Siyaset Felsefesi
Marksizmin Anlamı
Elinizdeki bu kitap sadece kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliği eleştirmekle kalmıyor, onun çalışma prensiplerini de gözler önüne seriyor. Yeryüzünün tüm ezilen ve sömürülen insanlarını adil ve eşitlikçi bir sistemin kurucu öznesi kıl...
22.50 EUR
Devlete Karşı İnsan
Artık, devletin, toplumun çıkarı adına bireylerin özgürlüklerine ne kadar müdahele edebileceği değil, devletin, toplumun yararı diyerek müdahil olduğu alanların daha ne kadarından çekilmesi gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Herbert Spencer bu eserinde...
17.50 EUR
Mülkün Sultanlarına...
Nasihat'ül-Mülûk'ta İnsanın yaradılış amacını esas alarak siyaset düşüncesiniortaya koyan Gazâlî, varlığa hizmeti görevlerin en aslisi ve en asili kabul ediyor. Dünya mülkünde bir süre konaklayacak insanoğluna ve bu mülkte sınırlı bir zamanda egemen olaca...
12.50 EUR
Hükümdar
Bugün hâlâ reel politiğin kutsal kitabı gözüyle bakılan Hükümdar, strateji uzmanları, iş insanları ve politik hayvanlar tarafından tehlikeli bir dünyada iktidarı ele geçirmenin, geçirdikten sonra da muhafaza etmenin nihai rehberi olarak okunmaya devam edi...
7.50 EUR
Post-Demokrasi
Eleştirel bir kitle siyasetini mümkün kılan toplumsal sınıfların çöküşüne kapitalizmin dizginsiz yükselişinin eşlik ettiği bir çağda yaşıyoruz. Son zamanlarda karşımıza çıkan bir başka olgu ise sadece kendi iç referanslarıyla tanımlanıp iktisadi nüfuz ala...
5.50 EUR
Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş
Günümüzün tanınmış siyaset bilimcilerinden olan Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş adlı kitabında çağımıza damgasını vuran düşünce akımlarını, siyaset felsefesi alanındaki önemli gelişmeleri, siyasal liberalizm üzerine yapılan tartışmaları, d...
27.50 EUR
Toplum Sözleşmesi
Toplum Sözleşmesi, bir anlamda toplum içinde yaşadığının bilincinde olan ve bunu sorgulayan modern insan için yazılmış, aklın öncülüğünde bir toplum kurmanın ve başkalarıyla birlikte yaşarken özgürlüğü yeniden tesis etmenin rehberidir. Bu uygar hayatın ön...
13.00 EUR
Prens
Devlet Yönetme Sanatının Başyapıtı Kimilerince devlet yönetiminde zafere giden her yolun mubah olduğunu savunduğu için eleştirilen, kimilerince de siyasal bir başyapıt olarak sayılan Prens, devlet yönetme sanatı ve siyaset etiği üzerine yazılmış en etkili...
7.50 EUR
Sofist
"Platonizmi devirmek: bunu denememiş felsefe var mı? (...) Dolayısıyla felsefe Aristotales'ten, hayır Platon'dan, Sokrates'le usta taklitçiyi birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı Sofist'in sonundan itibaren başlar." MICHEL FOUCAULT "Sofis...
8.75 EUR
Fârâbî'de Devlet Felsefesi
İslâm düşünce tarihinde özgün bir yeri olan Fârâbî'nin genel düşünce sistematiğininanlaşılabilmesi için, ilk elde edilmesi gereken şey, bir disiplin olarak felsefe hakkında özenli ve çerçevesi belirlenmiş bir bakış açısı sahibi olmaktır. Elinizdeki eser,...
10.00 EUR
Toplam 72 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1