Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 19 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Tarih - Coğrafya - Referanslar
Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart mı?
"Dönemlendirme, insanın zaman üzerindeki bir eylemini belirtmekte ve zamanın bölünmesinin herhangi bir etki olmadan kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum olmadığını vurgulamaktadır. Buradaki meselemiz, insanların zamanı dönemlere ayırırken şu veya bu...
6.50 EUR
Modern Türkiye'nin Doğuşu
Türklerin tarihe karşı giriştikleri yarış Ünlü otorite Bernard Lewis'in Türklerin son 250 yıldaki tüm çağdaşlaşma çabalarını tek bir ciltte detaylarıyla anlatıp yorumlayan klasik eseri, yazar tarafından güncellenmiş orijinal III. edisyondan çevirisiyle g...
32.50 EUR
Sarıkamış Düş-tü
Genç okurlar için hazırlanmış bu kitap tarihin çok çarpıcı bir dönemini anlatmaktadır. Sürükleyici anlatımı ve canlı betimlemeleriyle okuru o döneme taşıyan kapsamlı araştırmaları ve titiz kaynak kullanımıyla Sarıkamış Harekatı hakkında referans kabul edi...
10.00 EUR
Devlet Yönetmek (Tüzükât-ı Timur)
Devlet Yönetmek, tarihin önde gelen liderlerinden Timur İmparatorluğu Hakanı Emir Timur'un, kendisinden sonra gelecek nesillere yol göstermek için hükümdarlığının idaresine dair esasları bir araya getirdiği bir eserdir. Yüzyıllardır okunabilen, hacmi küçü...
6.00 EUR
Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız
"Topraklarını kaybeden, türlü hezîmet ve mağlûbiyetler ile yüreği dağlanan Türk milleti, insana değer verdiği müddetçe büyük millet şuûrunu kaybetmedi. Dili, dîni, târihi, görenek ve gelenekleri, kapanın elinde kalıp ağmalanmadı. Harsı, haysiyeti, va...
12.50 EUR
İnsanlık Tarihi
Bu yapıtta anlatılan insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerdekinden farklıdır. İnsanlığın tarihi, UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge) yayını doğrultusunda, "insan odaklı" bir bakış açısıyla, tek ciltte kot...
55.00 EUR
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler
Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya'dan Anadolu'ya gerçekleşen büyük göçü hikaye eden kitap, bu muazzam olayın meydana gelmesinde rol oynayan ve arka planı teşkil eden olaylara ışık tutmasıyla Türkiye'de bu alanda yayımlanmış ilk eserdir. Günümüz dün...
5.00 EUR
Silahşornâme
Silahşor-nâme / Musellah-nâme, "Savaşçının Kitabı" anlamına gelmektedir. Silahşor-nâme; silahları tanıtan, silahları ilk defa kimlerin kullandığını, silahların nasıl ve kimler tarafından icat edildiğini, silahların nasıl kullanılacağını anlatan...
10.00 EUR
İntikalinden İlgasına Osmanlı'da Hilafet
Osmanlı hilafet makamını kullanmış mıdır? Osmanlıya hilafet hangi padişahın zamanında geçmiştir? Hilafet Osmanlı'da olmasaydı, 600 küsur yıl süren devlet yönetimi bu kadar uzun soluklu yaşayabilir miydi? 20. yy başlarından itibaren Osmanlı'nın üzerine top...
17.50 EUR
Aile Günlüğü
Nâzım Hikmet'in halasının oğlu Celalettin Ezine doğduğunda babası Memduh Bey bir günlük tutmaya başlar. 15 Kasım 1899'da başlayan ve 2 Aralık 1937'de son bulan bu günlükte aile yaşamı ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi toplumsal yaşamın önemli olayları da ye...
11.00 EUR
Toplam 19 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1