Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 77 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İletişim - Medya/İletişim Bilimleri Giriş
İslam Düşüncesinde İletişim ve Basın
Medya günümüzün en yoğunluklu sosyal iletişim ağına sahiptir. Yaptığı haberler kadar, yapmadığı haberler de tartışma konusu olmaktadır. Sonra, neyin haber olduğu, neyin haber olamayacağı, özel hayatın mahremiyeti gibi konularda revaçta konular ve artık da...
4.50 EUR
Bilgi Çağında İnovasyon
Günümüzde firmalar, küreselleşmenin beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu rekabet ortamında firmalar hem yerel, hem de yabancı rakiplerle mücadele etmektedir. Bununla birlikte, tüketici profili de değişmektedir. Artık...
16.00 EUR
İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik
Kuramlar, uygulamaya dönük olduğunda değer kazanan ve bilimsel araştırmaya değer katan önemli öğelerdir. Bir kuram, belirli bir kapsamda sorunsallaştırdığı konuyu çözümlemeye yönelmesiyle bilimsellik kazanır. Kuram, uygulamaya yol gösteren önemli bir rehb...
13.50 EUR
Multi Disipliner İletişim
Perakende İşletmeciliği İletişim Yönetimi Sağlık İletişimi Dijital Pazarlama İletişimi Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk İletişim Yönetimi-Uygulamalı Proje Örneği
17.50 EUR
İletişim Kuramları Tarihi
Birçok disiplinin kesiştiği noktada yeralan iletişim süreçleri, felsefe, tarih, coğrafya, psikoloji, toplumbilim, budunbilim, ekonomi, siyaset bilimi, biyoloji, sibernetik ya da bilişsel bilimler gibi çok değişik bilimlerin ilgisini çekmiştir. Akademisyen...
10.75 EUR
İletişim Kuramlarına Anlam Vermek
Anglo-Amerikan İletişim Kuramına Anlam Vermek, gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin, araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların Anglo-Amerikan İletişim Kuramı ile tanışmaları, bu kuramla ilgili kavramlar ve kuramsal yaklaşımla...
27.00 EUR
Walter Benjamin ve Medya
"Walter Benjamin'i pek çok farklı kılığıyla tanıyoruz: Başarısız olmuş bir akademisyen, parlak bir gazeteci, tutkulu bir yazar. Peki, Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri dışında, medya kuramcısı Benjamin hakkında ne biliyoruz? Jaeho Kang, disi...
12.50 EUR
Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak
Batı'nın Kültür kavrayışı tarihin epey bir bölümünde son derece etnosantrik, yer yer ırkçıydı. Bu kavrayışın üzerine yaslandığı temellerin çökmesinden itibaren sömürgecilik, oryantalizm ve modernizm eleştirisi, nihayetinde gözlerin aşağı, ilkel ve irrasyo...
19.95 EUR
Türkiye'de Demokrasi Kültürü ve Medya
Demokratik sistemlerde medya; normatif bir işlev olarak demokrasinin işleyişini ve demokratik siyasetin toplumsal düzende sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlama görevini yerine getirme sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluk dolaylı olarak medyanın dem...
17.50 EUR
Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma
Dijitalleşen dünya pazarı her geçen gün faaliyet alanlarını ve etkinliğini genişletmektedir. Bu yüzden iletişim modelleri de kendini güncelleyerek dijital çağa uymaya başlamıştır. Oyunlaştırmayı ele almamıza sebeb olan nokta burasıdır. Çünkü dijital ileti...
6.00 EUR
Toplam 77 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1