Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 200 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İletişim - Medya/Genel İletişim
Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor
Küçükken babam bir konuşmada bana Sonuna kadar görevimi yapacağım dedirtmişti. Bu söz, içime işlemiş. Okulda başladım. Üniversitede görevler yaptım. Ondan sonra siyasete çağırdılar, gittim. Bir yerde görev yaparsanız, başka bir görev veriyorlar. Ben de he...
19.75 EUR
Sosyal Medya Ve Facebook Bağımlılığı
Sosyal Medyanın önemli bir parçası olan Facebook, günümüzün en önemli iletişim araçlarından birini oluşturmaktadır.2015 yılı itibariyle yeryüzünde 1 milyar 250 milyona yakın Facebook kullanıcısı bulunduğu tahmin edilmektedir. Toplumsal yaşamda Facebook gi...
17.50 EUR
Sözsüz İletişim
Sözsüz iletişim bilim dünyasında sayısız bilimsel çalışmanın yapıldığı, elde edilen verilerin günlük yaşam pratiğine hızla yansıtıldığı önemli bir alandır. Ülkemizde bir bilim alt alanı olarak kabul görmekle birlikte, üzerinde yeterince çalışılmamaktadır....
14.00 EUR
Kamusal Alan Ve Siyasal Katılma Mecrası Olarak Sosyal Medya
Temsil sisteminin yurttaşları karar alma süreçlerinden dışladığı, dolayısıyla bir meşruiyet krizine yol açtığı liberal demokrasilerin en çok eleştirildiği konulardan birisidir. Katılmanın seçimden seçime oy kullanma faaliyeti olarak tanımlandığı bir siste...
11.00 EUR
Algı İllüzyon Gerçeklik
İçinde yaşadığımız dönemin en can sıkıcı sorunlarından biri ?gerçek"e dair algımızın birileri ta-rafından değiştirildiğine ilişkin sezgimizdir. Ancak algının gerçeklerle değil yanılsamalar oluştu-rularak yoktan var edilmesi, değiştirilmesi, başka ger...
18.00 EUR
Siyasal Reklam İkna ve Retorik
İletişimin Siyasetteki Yeri: Siyasal İletişim Kavramı *Siyasal İletişimde Siyasal Reklamcılığın Yeri *Siyasal Reklamlarda İkna Faktörü ve Retorik
12.50 EUR
Yeni Medya ve Toplum
Bu kitapta, yeni medyanın toplumsal ve kültürel önemini yansıtan temel çalışmalar yer almaktadır. Sürekli gelişen ve giderek daha fazla sayıda insanın kullanımına giren yeni medya teknolojileri, toplumsal alandaki çoğu yapıyı şekillendirirken yepyeni bir...
17.50 EUR
İletişim Gücü
: İletişim Gücü adlı bu eserde Manuel Castells, iktidar ile iletişimin çift yönlü ilişkisini inceleyerek hem iletişimin iktidar yaratmaktaki hem de iktidarların iletişimi biçimlendirmekteki rollerini gözler önüne seriyor. Toplumsal ve siyasal iktidarları...
26.00 EUR
Gizli Kamera
*Görüntü Teknolojisindeki Gelişim ve Gizli Kamera *Dünyada ve Türkiye'de Gizli Kamera Uygulamaları *Türk Televizyonlarında Gizli Kamera Uygulamaları *Dönemin Önde Gelen Basın Mensuplarının Gizli Kameraya İlişkin Görüşleri *Gizli Kamera ve RTÜK *Gizli Kame...
9.75 EUR
Kurumsal İletişim
*Kurumsal İletişim Kavramına Genel Bir Bakış *Kurumsal İletişimle Bağlantılı Alanlar *Kurum İçi İletişim
8.50 EUR
Toplam 200 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1