Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 347 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Türklerin Kültür Kökeni
Türkler tarihleri boyunca köklerini kendi yüce değerlerinden alan büyük bir kültür hazinesi meydana getirmişlerdir. Değişik coğrafyalarda, farklı topluluklarla bir arada kardeşçe yaşamlarını sürdürürlerken özlerinden taviz vermemişlerdir. Siyasette olduğu...
6.25 EUR
Katı Olan Herşey Buharlaşıyor
Marx-Nietzche ve çağdaşları henüz dünyanın küçük bir parçasının modern olduğu bir zamanda modernliği bir bütün olarak algıladılar. Yüz yıl sonra, modernleşme süreci dünyanın en uzak köşesindeki insanın bile kaçamayacağı ağını üstümüze attıktan sonra ilk m...
9.75 EUR
Yitip Giden İstanbul  Kaybolan Mirasın İzinde
Şehr-i İstanbul, tarihsel süreç içinde pek çok olay yaşamış, devrilen imparatorluklara sahne olmuş önemli bir yerleşim yeridir. Her şehrin bir ruhu olduğu söylenir ki bu durum İstanbul için de fazlasıyla geçerlidir. Mimar Sinan gibi büyük bir ustanın eser...
4.13 EUR
Kimlik Politikaları
Modern insanın benlik saplantısı ile iktidarların, aslında kendi ben¬liklerine hapsolmuş ve içe kapanmış bireyler üzerinde tatbik ettikleri politikalar bir ironiyi de gözler önüne serer: Bir yanda "ben kimim", ne istiyorum, neyi değerli ve öneml...
21.00 EUR
Kültürlerarası İletişim
Dünya küreselleştikçe kültürler kendi özünden kopmakta, Batı eksenli yeknesak bir kültüre dönüşmekte ve adeta kültürel bir ?esperanto' ortaya çıkmaktadır. Hudutları sıvılaştıran küreselleşme sürecinin kuşkusuz olumlu yönleri de mevcuttur. Süreç, ırakları...
16.00 EUR
Ulusaşırı Kimlikler
Göçmen çocukları yaşadıkları ülkenin ve göç veren ülkenin, iki ya da üç dilin ve birden fazla kültürün bazen sınırında, bazen de tam ortasında kendilerini bulurlar. Ailelerine kıyasla kimlik ve aidiyet kavramları göçmen çocukları için tanımlanması çok dah...
11.00 EUR
Zeki Olduğunu Düşünüyor Musun?
ZEKİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUN? Sence de Hamlet biraz uzun değil mi? Peki bir bilgisayarın vicdanı olabilir mi? İnsan ne zaman ölmüş sayılır? Ya da dünyada kaç kum tanesi vardır? Doğanın doğal olduğunu da kim söyledi? Eğer Kaliforniya'da değilsen, öyle bir...
10.00 EUR
Cultural Policy And Management Yearbook 2014-2015
Focus: Cultural Interventions Cultural Policy and Cultural Politics in the Twenty-First Century - Kevin Robins State - Transforming Cultural institutions: Searching for Viable Models - Nina Obuljen Kor?zinek - UK Arts and Culture Policy in 2015 - Christ...
15.00 EUR
Maddi Kültürü Anlamak
Cep telefonları ve iPod'lar niçin birer moda aksesuarı haline geldiler? Niçin bazı insanlar son model mutfaklar döşemek için çuvalla para harcarlar? Nesnelere duyduğumuz bağlılık sağlıksız ya da mantık dışı mıdır? Nesnelerin üzerimizdeki gücünü, tüketim...
12.50 EUR
Sanatçı İmgesinin Oluşumu
Bu, sıradışı bir kitap. Fikirlerinin zenginliği ve çok sayıda belgeye dayanması, başka uzmanları kalın, dipnotlarla dolu bir cilt yazmaya sürüklerdi. Ernst Kris ve Otto Kurz ise, cesur spekülasyonlardan kaçınmadan ve sunmak istedikleri kanıtların çeşi...
9.50 EUR
Toplam 347 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1