Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 77 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Siyaset - Politika/Avrupa Birliği
Avrupa Birliği ve Türkiye İle İlişkileri
Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri konusunda pek çok kitap yayımlanmış ve her yıl yenileri literatüre eklenmektedir. Ama araştırmalarda ihmal edilen konu Avrupa Birliği'nin hangi teori üzerine kurulduğu ve nasıl gelişip şekilleneceği üzerine yeterince i...
22.50 EUR
Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye
Bu kitap Avrupa Birliği'ni, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki, başta Gümrük Birliği olmak üzere ekonomik ilişkileri, tarihsel süreçleri ve yapıları ulaşmış oldukları son durum itibariyle incelemektedir. Çalışmanın ilk amacı; olabildiğince Ortodo...
20.50 EUR
Avrupa Birliği Siyaseti
Bu hacimli kitap, Avrupa Birliği siyasetine ve gelecek hedeflerine tüm yönleri ile giriş niteliğindedir. Yazarın canlı ve öğrenci dostu tarzı, konuyu eğlenceli hale getirmekte ve okuyucuları AB politikalarının insanlar üzerindeki etkilerini düşünmeye sevk...
27.50 EUR
Avrupa(lılık) Nedir? Türkiye Ne Kadar Avrupalıdır?
50 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin gündemini işgal eden Avrupa Birliği'ne ortaklık konusunu felsefi anlamda ele alıyor. Avrupalılık nedir veya Avrupalılığı oluşturan özellikler nelerdir? Avrupalılık felsefi açıdan kesin tanımlanabilir bir kavram mıdır?...
19.00 EUR
Avrupa Birliği Rehberi
Avrupa Birliği'nin temeli, 1951 yılında Paris Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve 1957 Roma Antlaşmaları ile kurulan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna dayanmaktadır. Bu örgütlerin organlarının birleştirilme...
17.50 EUR
Güvensizlik Sarmalında AB Göç Politikalarına Uyum
Adaylık sürecinin kesintiye uğradığı ve Avrupa Birliği'ne duyulan güvenin en düşük seviyelerine indiği bir dönemde Türkiye tarafından imzalanan Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması bir dış politika karar bilmecesi olarak karşımızda durmaktadır. Çalışmanın...
11.50 EUR
Avrupa Ne İstiyor?
"Avrupa nedir?" sorusu, Eski Kıta'nın coğrafi olduğu kadar iktisadi, siyasal ve sosyokültürel sınırları, Avrupa Birliği, Avrupalılık-Avrupa vatandaşlığı gibi temalar hayli uzun zamandır tartışılıyor; bu tartışma özellikle 2000'li yılların henüz...
11.00 EUR
Avrupa Birliği'nin Dış İlişkileri
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke ilan edildiği 1999 yılındaki tarihi Helsinki Zirvesi sonrasında, AB alanında çeşitli üniversitelerde birçok yüksek lisans ve doktora programı açılmıştır. Bu alanda lisansüstü öğrenim gören akademisyen adayların...
15.50 EUR
AB Fonları Kitabı
Avrupa Birliği (AB) fonlarının yolu bu kitaptan geçiyor. Yardımlardan çok, proje bazında destek vermeyi tercih eden AB, her dönem, aday ülkelere milyarca Euroluk finansman ayırmasına rağmen maalesef istemesini bilmediğimiz için bu kaynak AB kasalarında b...
7.00 EUR
Türkiye ve AB İlişkileri ve Yeni Gündem
Ankara Üniversitesi Jean Monet Kürsüsü, 2013 ve 2014 yıllarında Ankara dışında kurulu beş üniversite (Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünivers...
12.45 EUR
Toplam 77 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1