Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 103 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Taşlar Yerine Oturdu
Bize hep aynı masalları anlatarak kendi kültürümüze uzak durmamızı sağladılar. Orta Asya'da çobanlık yapıyor ata biniyor, koyun güdüyor, çadırda yaşıyordunuz. Tamam, iyi savaşıyordunuz ama yağmacıydınız, kültürsüzdünüz, medeniyetten uzaktınız, heykellerin...
11.25 EUR
Ters Dönmüş Bir Kaplumbağa ile Sanat Üzerine Konuşmalar
Ters Dönmüş Bir Kaplumbağa ile Sanat Üzerine Konuşmalar, sanat tarihi yazımı ve sanat eleştirisini hâkimiyeti altına almış ortodoks yöntemlerin çemberini kırabilmek için sanatın ne'liğinden ve yapıtın varlığa geliş gerekçelerinden hareketle yeni önermeler...
12.00 EUR
Wilhelm Worringer
Wilhelm Worringer'in ?Soyutlama ve Duyumsama" (Abstraktion und Einfühlung) isimli kuramsal çalışması, sanat tarihçilerinin hiçbir zaman vazgeçemeyeceği ve devamlı şekilde başvuru kaynağı olarak kullandıkları bir kitap. O nedenle bu ?okuma çalışması&q...
6.00 EUR
Sıradışı Sanat Adamları
İki tutum yanlıştır: Birincisi, "onlar bizden değil" diye Antikçağ'a sırtını dönmek, onu bilme ve anlama çabasını gereksiz bulmak. İkincisi, "biz de onlardanız" diye Antikçağ'a insanlığın ufku ve ideali imiş gibi bir kutsallık atfetmek...
5.00 EUR
Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları
"Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları adlı bu kitap 100 Soruda Türkiye Sanatı adlı kitabımın biçimsel yapısı ve adı değişen yeni bir baskısıdır. 32 yıl önce öğrencilere ve uzman olmayan okuyucu kitlesine Türkiye sanat tarihine genel bir giriş...
17.00 EUR
Sanat ve Kuram
20. yüzyılda görsel sanatların kuramlarına dair kapsamlı bir derleme olan Sanat ve Kuram, sanatçıların yanı sıra eleştirmenlerin, filozofların ve politikacıların da metinlerini içeriyor. Eserin amacı, sanat araştırmacısına ve konuya ilgi duyan okurlara, b...
58.00 EUR
Avrupa Sanatı
V. yüzyıldan XXI. Yüzyıla Avrupa Sanatı : Kapsamlı bir Avrupa Sanatı çalışması olmasına rağmen, basit ve kolay anlaşılabilecek bir dille ele alınmış olması nedeniyle her seviyeden okuyucuya hitap edecek bir şekilde ele alınmıştır. Mimari, heykel ve resim...
25.00 EUR
Sanat Tarihinin Temel Kavramları
Klasik ve Barok sanat arasındaki temel farklar nedir? Sanatın farklı zamanlarda farklı kültürlerde sarmal biçiminde gelişmesinin temelini oluşturan bir kalıp model var mı? Aynı ressama ya da aynı resme tamamen farklı tepkiler vermemize ne yol açar? Günüm...
24.50 EUR
Dünya Sanat Tarihi
Dünya sanatını, tüm eğilim ve örnekleriyle bu kitaptan izleyin! Ayrıca 15ooü aşkın görsel Bir ülke kültürü, kendi somut biçimini sanat eserleriyle bulur. Bu yanıyla sanat eserleri, ulusların düşün hayatının önemli anıtları olduğu gibi, bir ülkede yaşayan...
42.50 EUR
Sanatın İktidarı
Tarihte sanatın sanatı yönettiği yegâne dönem, 1917 Devrimi'nden sonraki birkaç yıl. Bu birkaç yılda Rus İmparatorluğu'nun bütün sanat mirası, Avrupa'nın en zengin müzeleri ve koleksiyonları, akademiler, tiyatrolar, kurumlar avangard sanatçıların eline ge...
11.75 EUR
Toplam 103 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1