Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 79 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Ekonomi ve İşletme/Halkla İlişkiler - İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Yönetimi
*İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi *İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş *İş Analizi ve İş Tasarımı *İnsan Kaynakları Planlaması *İnsan Kaynakları Tedarik ve Seçimi *Eğitim ve Geliştirme *Kariyer Yönetimi *Performans Değerlendirme *İş Değerleme, Ücret Y...
9.75 EUR
Belediyelerde Halkla İlişkiler
Bu kitap; halkla ilişkilerin tanımı, amacı, yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin neden önemli olduğuna açıklık getirmektedir. Halkla ilişkilerin temel değerlerini ve sorun alanlarını aydınlatmaktadır. Demokratik, katılımcı, şeffaf, ekolojik ve halkçı bel...
6.25 EUR
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, özellikle son yıllarda önce gelişmiş ülkelerde kullanılmıştır. Her ne kadar yetkinlik kavramı dünyada 1960'larda ortaya atılmış olsa da Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi'nin uygulamaya geçişi çok yeni...
19.00 EUR
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları, organizasyonların stratejik amaçlarına ulaşmaları ve rekabetçi üstünlük elde etmeleri açısından çok kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, geniş kapsamlı ve uzun dönemli bir bakış açısıyla ve ileri düzeyde profesyonel bir anlayışla ele a...
10.50 EUR
STK'larda İnsan Kaynakları Yönetimi
STK'larda Personel miyiz, Gönüllü mü? Bu eser, sivil toplum kuruluşlarının ticari bir işletme gibi insan kaynaklarını nasıl yönlendirdiği ve yönettiği konuları ile sivil toplum kuruluşlarına insan kaynağı planlaması için akademik ve teknik bir yaklaşım or...
8.00 EUR
İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı
Personel Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş *İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi *İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama *İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alma Süreci *İş Sözleşmesinin Yapılması *İnsan Kaynakları Yönetiminde Oryantasyon ve İ...
18.75 EUR
İnsan Kaynakları Yönetimi
Tüm işletmeler için vazgeçilmez unsur insandır. Bu nedenle çalışanların seçimine, işe yerleştirmesine, eğitimine, terfi ettirilmesine, değerlendirilmesine ve emekliliğine önem veren işletmeler iş yaşamında her zaman başarılı olmuştur. İnsan kaynakları yön...
15.00 EUR
Üretim İşletmelerinde İnsan Kaynakları ve Çalışan Personelin Motivasyonu
Yaşamın gayesi olmalı... Her insan hayatta başarı elde etmek ve bunlarla mutlu olmak ister. Kaliteli yaşamak ve başarmak için, güneş içinizden doğmalı ve her daim güneşe doğru bakmalısınız... İnanmak, başarmanın yarısıdır fakat önemli olan başlangıçlardır...
10.00 EUR
Örgütsel Davranış
Elinizdeki kitap, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi ve Örgütsel Davranış disiplinleri çerçevesinde bireylerin, iş yaşamlarına özgü davranış örüntülerini incelemek, bu örüntüleri tanıtmak ve sorunlara çözüm önerileri üretebilmek amacıyl...
14.00 EUR
5N1İK
?İnsan Kaynakları konusunda yazılmış pek çok eser var. Bu eserler genelde teoriyi anlatıyor ya da belli bir konuya odaklanıyor. Oysa İnsan Kaynakları, çalışma alanı olarak teorinin pratiğe dönüşmesinin çok zor olduğuna inandığım bir alan. Dış etkilerin, y...
7.50 EUR
Toplam 79 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1