Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 6 Kayıt Bulunmuştur.
Sıralama:
Kategori:Ekonomi ve İşletme/Sayısal Yöntemler
Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler
Bu kitabın yazılış nedeni, planlama disiplininde 1960'lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve artık klasikleşmiş sayısal yöntemlerin toplandığı bir kaynak yaratmaktır. Kitap yazılırken 100'e yakın yabancı kaynaktan yararlanışmış ve her teknik son...
16.50 EUR
İstatistik Metodları ve Uygulamaları
Konu 1: Giriş Konu 2: Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi Konu 3: Odaklaşma, Eğiklik, Basıklık ve Dağılma Ölçüleri Konu 4: İndeksler Konu 5: Olasılık Konu 6: İstatistiksel Çıkarsama Konu 7: Hipotez Testleri Konu 8: İki Değişkenli Regrenyon ve Korelasyon...
11.00 EUR
İktisatta Matematiksel Yöntemlere Giriş
Bu kitap özellikle matematik metodlar ve bunların iktisada uygulamaları ile ilgili giriş dersi alanlara yardımcı olmak için yazılmıştır. Kitap sadece çok temel matematik bilgisine sahip olan geniş öğrenci kitlesi için dizayn edilmemiş olup, aynı zamanda m...
15.00 EUR
Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss İle Veri Analizi Spss 12.0 For Windows
Özet: Günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla, her alanda olduğu gibi veri analizine yönelik paket programların piyasaya sürülmesi bu süreci oldukça kolaylaştırmaktadır. Gün geçtikçe üretici firmaların rekabetçi bir anlayışla bu alandaki progra...
11.00 EUR
Temel Örnekleme Yöntemleri
İçindekiler Bölüm 1: Giriş Bölüm 2: Beklenen Değerler ve Varyanslar Bölüm 3: Tahmin Bölüm 4: Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Bölüm 5: Basit Tesadüfi Örnekleme Bölüm 6: Tabakalı Tesadüfi Örnekleme Bölüm 7: Sistematik Örnekleme Bölüm 8: Basit Küme Ör...
18.75 EUR
Toplam 6 Kayıt Bulunmuştur.