Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 1000 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
3402 sayılı Kadastro Kanunu kitabımızın Eylül 2012 tarihinde yayımlanan 3. baskısının tükenmesi üzerine, istek durumu gözönünde tutularak yeni baskıyı hazırlama ihtiyacı ile karşılaştık. 3. baskının yapılmasından sonra 2. 8. 2013 tarihinde yürürlüğe gir...
60.00 EUR
Basın Hukuku
İletişim Hukuku *Temel Kavramlar *Temel Özgürlükler ve Düşünce Özgürlüğü *Basın Özgürlüğü *Giriş *Basın Özgürlüğünün Bugünkü Durumu *Basın Özgürlüğü ve Uluslararası Topluluk * Basın Özgürlüğünü Engelleyici Unsurlar *Basın Özgürlüğünün Gerçekleşme Koşullar...
18.75 EUR
Dreyfus Davası
Hukuk kuramlarının ustası, dünyanın unutamadığı hukuk skandalını incelerken 'Ergenekon' ve 'Balyoz' davalarını Dreyfus Davası'nın yanına yerleştiriyor.
6.00 EUR
İş Güvencesi Ve İşe İade Davaları
4773 Sayılı ve 4857 Sayılı İş Kanunu'ndan önce, işçi bakımından iş güvencesi bulunmamaktaydı, işveren hiçbir geçerli ve haklı neden göstermeden ihbar süresini vererek veya tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini feshedebiliyordu. 1994 yılında İLO Sözleşmesin...
47.50 EUR
1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku
1982 Anayasası'na Göre Türk Anayasa Hukuku Ders Notları- adlı kitabın birinci basısının kısa sürede tükenmesi üzerine, ikinci basısının yapılması gerekmiştir. Kitabın ikinci basısı hukuk fakültelerinde okutulan Türk Anayasa Hukuku dersinde ders kitabı ola...
14.50 EUR
Medeni Hukuk Bilgisi
Gözden geçirilmiş ve son değişiklikler ışığında güncellenerek 3. Baskısını yapan kitap, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan "Medeni Hukuk" dersine uygun olarak hazırlanmış ve şi...
22.45 EUR
Kamu Yönetimine Giriş
Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): İlk iki baskısı kısa sürede tükenen kitap, akademisyenlerden, öğrencilerden ve kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler dikkate alınarak güncellenmiş 3. baskısını yapmıştır. Kitap, üniversitelerde okutulan &qu...
12.45 EUR
Patent Hukuku (Ciltli)
Buluşlar Patentler ve Faydalı Model Belgeleri Enstitü Kararlarına Karşı İptal Davaları Patentten veya Faydalı Model Belgesinden Doğan Hakkın Hükümsüzlük Davası İle Sona Erdirilmesi Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz Fiillerine Karşı Hukuk ve Ceza D...
75.00 EUR
Hukukta Yöntembilim
Birinci Bölüm: Temel Kavramlar Konu 1: Dil Konu 2: Dil Bilgisi Konu 3: Mevzuat Dili Konu 4: Yorum Konu 5: Yöntembilim Konu 6: Yorum Yöntemlerinin Yararları Konu 7: Yasa Yapma İkinci Bölüm: Hukukta Yorum Yöntemleri Konu 1: Gen...
14.75 EUR
Bireysel İş Hukuku
Genel Bilgiler *İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kanun Kapsamı *İş Sözleşmesi *İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi *İşin Düzenlenmesi *İş Sağlığı ve Güvenliği
16.25 EUR
Toplam 1000 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1