Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
X
Arama sonucunda yaklasik 0 kayit bulundu. (Detayli ara...)

0 sonuç bulundu

ARAMA SEÇENEKLERI

Kategori
Fiyat Araligi
Eser Sahibi
Yayinci Firma
+ Daha fazla
Toplam 278 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Eğitim/Eğitim Bilimi
Türkiye'de Mesleki Ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu
Üretim ve teknoloji çağını yaşayan küresel pazar ve yaşam alanlarında rekabet edebilmek önemli derecede üretim, AR-GE ve inovasyon yeterliliklerini barındıran nitelikli iş gücü ile gerçekleştirilebilmektedir. Eğitimli iş gücüne ihtiyaç duyan alanların bu...
12.00 EUR
Eğitim Oyunları 3
Eğitimleri daha etkili ve eğlenceli hâle getirmek için Yaparak yaşayarak öğrenmek, en kalıcı öğrenme metodudur. Bu metodun alt başlıklarından biri de eğitsel oyunlardır. Eğitimcinin rehberliğindeki katılımcı, eğitsel oyunlar sayesinde, öğrenme sürecin...
6.00 EUR
Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar
Eğitim bilimleri alanındaki güncel sorunlar toplumumuzdaki tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Gelişmiş ülkelerin eğitsel eğilim ve tartışmalarının takip edilmesi her kesim tarafından önemsenmektedir. Bu bağlamda özellikle eğitim bilimleri alanındaki birçok...
13.00 EUR
Öğretmen Adayları İçin Rehberlik
Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini tanıtmak, okulda yürütülen rehberlik hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilindiği gibi rehberlik bir ekip çalışmasıdır. Bu ekibin i...
7.50 EUR
Eğitim Bilimine Giriş
Bu kitapta eğitimin bir bilim olduğu, bu bilimin tarihsel gelişimi, temel kavramları, araştırma yöntemleri ve 21. yüzyılda bilimdeki yönelimler açıklanmaktadır. Ayrıca, eğitim biliminin diğer bilimlerle (felsefe, sosyoloji, hukuk, psikoloji ve ekonomi) i...
13.00 EUR
Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi
Kitabımızda değerler ve değerler eğitiminin farklı yönleri ele alınırken özellikle okulda, ailede ve çevrede değerler eğitiminin önemine vurgu yapılmıştır. Değerler eğitiminin ayrılmaz parçaları olan karakter eğitimi, demokratik vatandaşlık, insan hakları...
11.00 EUR
Okul Çevre İlişkileri
Çevre, çocuğun eğitim sürecinde aileden sonra gelen en önemli faktör olmasına rağmen, informal özelliğinden dolayı genellikle ikinci planda kalmıştır. Çocuğun eğitimine bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşıldığında, okulların sadece bilgi aktaran kurumlar...
8.50 EUR
Etkili Öğretmenlik
Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin ürünüdür. Kitap, insan ve eğitimi, etkili öğretmenl...
8.00 EUR
Kısasü'l-İrab (5 Kitaplık Set)
Emine ve'l-lu'be Râmî ve't-tabîb: Tacettin uzun Ed-dubbu ve haliyyetu'n-nahl Er-rıfku bi'l-hayevân: Tacettin uzun El-ihvatu's-selâse Tevâzu'u Emîra: Tacettin uzun El-kanâ'atu kenzun lâ yefnâ Âkıbetu't-tebzîr: Tacettin uzun Musâ'adetu'l-asdikâ' Simâru'l-kerem: Tacettin uzun
12.50 EUR
Toplam 278 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1