Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 182 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Başvuru - Kaynak/Anayasa - Kanun - Mevzuat
Hayvan Hakları
İnsanın hayvanlarla olan ilişkisi hâlâ çözülememiş muammalarla dolu. Hayvan imgesi, kültürel ve antropolojik açılardan insanın korku ve ilham kaynağıdır. İnsan, bin yılları bulan dünya macerasında hayvandan korktuğu kadar ona hayran da olmuş, onu taklit e...
7.50 EUR
Notlu Gerekçeli Karşılaştırmalı İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Konu Başlıkları 4969 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin İcra İflas Kanununun Eski Hükümleriyle Karşılaştırmalı Metni ve Uygulama Notları 4969 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri Hükümet Tasarısı, Komisyon ve Genel Kurul Değişiklikl...
9.25 EUR
Spk - İleri Düzey - İlgili Vergi Mevzuatı
Her geçen gün artan finansal piyasaların gelişmişlik düzeyi, piyasanın aktörlerine ilişkin de yeni kuralların konulmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurumu tarafından işlem yapacak kişilerin lisans almaları yönünde yılda 3 kez açtığı sın...
8.00 EUR
Kurucu İktidar
Yazar, önemli bir tarihsel kırılma olarak gördüğü 2010 anayasa değişiklikle­rinden sonra, yeni Anayasa Mahkemesi'nin "farklı bir Mahkeme olarak çalı­şacağı" ve içtihatlarının "uluslararası standartları yansıtan özgürlükçü ve de­mokratik bir...
11.00 EUR
İş Kanunları
Konu 1:Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konu 2: Borçlar Kanunu Türk Borçlar Kanunu Konu 3: Bireysel İş Hukukuna İlişkin Kanunlar İş Kanunu İş Kanunu (1475, m.14) Deniz İş Kanunu Konu 4: Bireysel İş Hukuku ile İlgili Diğer Kanunlar İş Sağlığı ve...
9.75 EUR
Açıklamalı-Karşılaştırmalı-Uygulamalı Ceza Muhakemesi Kanunu
Kitap; değişen ceza sisteminin farklı farklı yerlerde olan parçalarını bir araya getirmeye, okuyucu ve uygulayıcılara ihtiyaç duyacakları bilgilerin hepsini aynı yerde bulmalarına imkan sağlamaya çalışmıştır. Bunu yaparken de 1412 sayılı Kanun ile Ceza Mu
32.50 EUR
Hangi Anayasa?
18.00 EUR
Mevzuatta Yapılan En Son Değişiklikler İle Ceza Muhakemesinde Uzlaşma
2005 yılında klasik ceza adaleti sistemimizde uzlaşma kurumu ve benzeri kurumlarla birlikte temel bir takım değişimler yaşanmıştır. Uzlaşma kurumu klasik cezalandırıcı adalet alışkanlıklarının değişmesini gerektiren ve bu adalet sistemi ile dokuları fazla...
13.50 EUR
Sigorta
Sigortalılar ve sigorta satın almayı planlayanlar için, sigorta işinin İnceliklerini İçeriden Biri Anlatıyor Hayatınızdaki risklerin farkında mısınız? Bir sigortaya ihtiyacınız olup olmadığına karar veremiyor musunuz? Belki de düzenli olarak primlerini ö...
9.50 EUR
Toplam 182 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1