Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 10 Kayıt Bulunmuştur.
Sıralama:
Kategori:Ekonomi ve İşletme/Kurumlar - Örgütler
Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü
Faaliyet alanı ne olursa olsun tüm örgütlerde yönetim uğraşının en önemli boyutlarından birisi şüphesiz ?insandır". İnsanın örgütsel yaşamdaki vazgeçilemez konumu ile birlikte, insan davranışlarının tüm süreçler ve sonuçlar üzerindeki etkileri doğrul...
32.50 EUR
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
*Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Tanımlanması, Kapsamı ve Kurumsal İletişim İle Bağı *Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Tarihsel Gelişimi Süreci ve Günümüzde Tartışılan Konular *Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Performans Uygulama Alanlar...
14.00 EUR
Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü
Kurum kültürü, kurumların başarılarının arttırılmasında etkili olan en önemli değerlerden biridir. Kültür, bir kurumda neyin nasıl yapıldığına ilişkin ipuçları sunar, kurumun önceliklerini aktarır ve davranışları yönlendirir. Kurumların diğerlerinden fark...
15.00 EUR
Örgütler ve Yapıları
Örgütler ve Yapıları örgüt ve yönetim politikası alanında klasik eserler arasında gösterilmekte olup en temel kaynaklardan biridir. Yazarı Henry Mintzberg, Harvard Business Review tarafından dünyanın en etkili 50 yönetim düşünürü arasında gösterilmektedir...
22.50 EUR
Örgütsel Etkinlik için Ergonomi
Birinci ve ikinci sanayi devriminden sonra geliştirilen yeni metotlar ile endüstriyel üretim artmış, mekanizasyon ve otomasyon süreç içerisindeki ağırlık ve önemini zamanla daha da arttırarak devam ettirmiştir. Bu esnada bazı beşeri problemlerin ortaya çı...
12.50 EUR
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Şirketlerin vicdanının sesi olarak kurumsal sosyal sorumluluk, dünyayı daha yaşanılabilir ve bizden sonraki kuşaklara gururla bırakılabilir bir yer yapma konusundaki seçenekten yalnızca biridir. Bunun için büyük şirketler samimi ve kapsamlı projelerle ell...
13.00 EUR
Örgüt Kuramları
Çağdaş yaşamın egemen unsuru olan örgütler, yirminci yüzyılın başlarından günümüze dek araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Önceleri, örgütlerin nasıl yönetilmesi gerektiği sorusuna yoğunlaşan araştırmalar, zaman içinde örgütleri anlamaya, açıklamaya ve...
19.50 EUR
Örgüt Psikolojisi Yeni Yaklaşımlar - Güncel Konular
Günümüz küreselleşen dünyasında işletmeler büyük bir büyüme ve gelişme süreci içerisindedirler. Bu gelişme ve yenilikler, işletme yapısı ve işleyişinde işgörenlerin önemini ortaya çıkarmıştır. İşgörenlerin örgüt hakkındaki olumlu-olumsuz düşünce ve davran...
8.10 EUR
Ekonomik ve Mali Yönleriyle Vakıflar
Osmanlı iktisadi ve sosyal tarih araştırmaları için bilgi zenginliğine ve çeşitliliğine sahip kaynaklardan biri de vakıflarla ilgili muhasebe bilançolarıdır. Vakıf muhasebe bilançolarının ekonomik ve sosyal tarih araştırmaları için taşıdığı büyük potansiy...
10.00 EUR
İş Ahlakı
Ahlaki Değerlerin Geçerli Olduğu Bir Çalışma Ortamı Niçin Gereklidir? İnsanlar Neden Ahlaki Değerlere Aykırı Davranırlar Ahlaki Değerlere Aykırı Davranışların Bedeli Ahlaki Değerlere Uygun Bir Çalışma Ortamını Nasıl Gerçekleştirebilirsiniz?
4.25 EUR
Toplam 10 Kayıt Bulunmuştur.