Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 125 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Ekonomi ve İşletme/Türkiye Ekonomisi
Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de 1994 ve 2000 yıllarında yaşanmış olan bankacılık krizlerinin erken uyarı sinyallerini belirleyerek ileride meydana gelebilecek olası bir bankacılık krizini önceden tahmin edebilmektir. Söz konusu amaca MARS yöntemi kullanıla...
13.50 EUR
Türkiye'de Para ve Kur Politikası
Klasik yaklaşımın öne sürdüğü Miktar Teorisi'ne göre para politikasının etkileyeceği tek değişken fiyatlar genel düzeyidir. Say Yasası'nın geçerli kabul edildiği bir ekonomide para sadece mübadele aracıdır. Keynes Genel Teori'de Klasik iktisatçıları paras...
14.00 EUR
Türkiye'nin Kaderini Değiştiren Kriz
"Bu eserin yazarı olan Yaman Törüner, benim hem okul hem de siyaset arkadaşımdır. Ülkemizin yaşadığı son büyük ekonomik krizin kendi açısından uzman gözüyle yaptığı bu analizi, hiç şüphesiz ekonomi literatürümüze önemli ve değerli bir katkıdır. Ancak...
19.95 EUR
100 Soruda Ekonomi El kitabı
Kökü 16. yüzyıla dayanan iktisat biliminin Türkiye´ye gelmesi 19. yüzyılın sonunu bulmuştur. Bu gecikmişlik, bu bilim dalının üniversiter eğitimde kendine yer bulmasını da çok ertelemiştir. Bunun kaçınılmaz sonucu, Türkiye´de iktisadi düşüncenin, iktisat...
14.00 EUR
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi, ekonominin üretim yapısını sayısal ve niteliksel yönleriyle ele alıyor. Tarihsel gelişme süreçleri: Cumhuriyet dönemi boyunca sermaye birikimi politikaları ve bunların iç ve dış nedenlerle değişimi Politika ve sektörlere göre durum: Par...
30.00 EUR
Finansal Krizler ve Türkiye
Son yirmi yılda Türkiye, ikisi kendi eseri olan dört kriz yaşadı. Her birinde ekonomi keskin biçimde daraldı ve binlerce kişi işini kaybetti. Bunların sonuncusu olan küresel finansal krizin etkileri ise bu kitabın yazıldığı tarihte azalmakla birlikte hâlâ...
12.00 EUR
TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
Kitap, uygulamaya geçen, yeni Türk Ticaret kanunu ile de zorunlu hale gelen Uluslararası Muha-sebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) /Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın (...
25.00 EUR
Ekonomi Politikası
Teori ve Türkiye Uygulaması İlk olarak 2002'de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitapları arasında yer aldı. Yalnızca bir d...
18.75 EUR
Maliye Politikası
1. Bölüm: MALİYE POLİTİKASININ GELİŞİMİ VE İKTİSAT POLİTİKASIYLA İLİŞKİSİ 2. Bölüm: MALİYE POLİTİKASININ KONUSU, TANIMI, AMAÇLARI VE AMAÇ-ARAÇ UYUM SORUNU 3. Bölüm: MALİYE POLİTİKASININ ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN TEORİK YAKLAŞIMLAR 4. Bölüm: MALİYE POLİTİKASI...
20.00 EUR
İstikrarın Şifreleri
Gördüğü yoğun ilgi sonucu kitap güncellenmiş ikinci baskısını yapmıştır. Güçlü bir ülke olmanın yolu istikrardan geçmektedir. Ekonomik İstikrar ve Siyasal İstikrar olmadan güçlü bir ülke olmak imkânsızdır. Eserde, istikrarın önemi ve istikrarın iki öneml...
17.45 EUR
Toplam 125 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1