Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 30 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Sağlık/Tıp Tarihi ve Felsefesi
Kan Revan İçinde
"Hastalık ile hekimler arasında tenin savaş alanında süren savaşın başı ve ortası var ama sonu yok. Bir başka deyişle, tıp tarihi sonu zaferle biten basit bir hikâye olmaktan çok uzak." Böyle diyor Britanyalı tarihçi Porter, tıbbın doğuşunu ve g...
11.75 EUR
İmparatorluktan Cumhuriyet'e Tıbbiye'nin ve Bir Tıbbiyelinin Öyküsü
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde doğup yetişen ve Cumhuriyet'in kurucu kuşağı arasında yer almış bilim insanlarından biri... 1912'de Balkan Savaşı başlarken girdiği Tıbbiye'de, Trablusgarp ve I. Dünya Savaşlarına da tanık olmuş, Kurtuluş Savaşı sü...
9.00 EUR
Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 'İspanyol' Gribi
"...İnsanlar gripten pek korkmuyordu; daha çok yaşlıları öldürdüğü düşünülen grip, toplum düzenini bozmadan sürüp giden mutat bir dert olarak görülüyordu. Ne var ki 1889 pandemisi gribin artık ne denli hızlı yayılabileceğinin bir işaretiydi; pandemi...
10.00 EUR
Elleri Tılsımlı
"O çocuğu doğurttum mu, yıkamadan önce koklardım. Yıkanmadık çocuk, burcu burcu burnuma kokardı. Kokar yenidoğan çocuk. Pek güzel kokar. Bi güzel kokar." "Yola çıkarken, sadece ebeler hakkında bir çalışma vardı aklımda. Ama yazılı kaynakla...
11.00 EUR
Sağlık Hizmetlerinde Özerklik
Tıp uygulamalarında özerkliğe saygı ilkesinin, geleneksel paternalist yaklaşımın yerine geçmesi tıp etiği çerçevesinde önemle üzerinde durulan bir konudur. Bu tez, hekimlerin, hemşirelerin, hastaların özerkliğe saygılı ve paternalist yaklaşımlara eğilimle...
8.50 EUR
Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi Ders Kitabı
Hemşirelik bölümü Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi dersi müfredat programına uygun olarak hazırlanmıştır.
12.50 EUR
Hastalıklar Hastaneler Kurumlar
1979dan beri çalışmalarını ağırlıklı olarak sağlık tarihi alanında yürüten Nuran Yıldırımın seçilmiş makalelerinden oluşan ve iki cilt olarak tasarlanan kitabın bu cildinde, tıbbi gelişmeler ve hastalıklar, hastaneler ve diğer sağlık kurumları hakkında ya...
26.00 EUR
İslâm Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler
Tıp tarihi alanında yaptığımız araştırmalardan oluşan bu eser, yurt içinde ve dışında tıp tarihi kongrelerinde sunduğumuz tebliğlerden, bu alanla ilgili yaptığımız yayınlardan ve konunun bütünlüğünü görebilmemize yardımcı olması için Hz. Peygamber Dönemin...
10.00 EUR
Cerrâh-Nâme
Eski Anadolu Türkçesi, Türk dili gramer çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Üzerinde en fazla çalışmanın yapıldığı bir dönemdir. Eski Anadolu Türkçesi dönemi içerisinde edebî eserlere göre üzerinde daha az çalışma yapılan tür tıp eserleridir....
22.50 EUR
Toplam 30 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1