Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 142 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Siyaset - Politika/Siyaset Bilimi - Felsefesi
Politikanın İletişimi İletişimin Politikası
Bu kitap, değerlerden ve normlardan arındırılmış, bilinebilir ve deneysel bir alan olarak kavranan politik hayatın denetim altına alınmasının giderek daha çok kabul gördüğü günümüz toplumlarında, niyetleri birkez daha gözden geçirmek gerekliliğinden harek...
12.00 EUR
Türkiye'de Yeni Siyasal Akımlar
Türkiye'de siyasal akımlar, yaygın olarak siyasal hareketler üzerinden incelenir. Oysa siyasal ideolojilerin, döneme ve coğrafyaya özgü birer alt yönelimi olarak gelişen siyasal akımları, hareket olarak gelişimlerinin ötesinde düşüncel çerçevesi üzerinden...
20.00 EUR
Evrimci Açıdan Din, Psikoloji, Siyaset
"Bu kitapta tarif ettiğim gözlüğü kullandığınız anda hiç yaşamadığınız bir berraklık kazanacak görüşünüz... Dünya... ve insan. Elbette, yüzde yüz bir netlik bu gözlükle de elde edilemez. Ama önceki görüşünüze göre coşkulu bir sevinç yaşayacaksınız....
15.00 EUR
Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları
Kavramların siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için özel önemi vardır. Siyasî argümanlar çoğunlukla kavramların geçerli anlamları üzerine bir mücadeleye indirgenir ve her biri ?özgürlük müdafisi', ?demokrasi taraftarı' ve ?adalet savun...
16.50 EUR
Nations And Identities
Ten essays define and explain how nationalism, identities and ethnic conflicts Hercules Millas are created and function. The Greeks, the Turks and their historiographies, textbooks and literary texts are studied as a case to show how ethnic images, percep...
15.00 EUR
Prof. Dr. Sadık Kırbaş'a Armağan Kitap
"Prof. Dr. Sadık Kırbaş'a Armağan" isimli bu çalışma, Okan Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü olan ve bu görevi 2 dönem sürdüren Prof. Dr. Sadık Kırbaş'a hem Okan Üniversitesi hem de diğer üniversitelerin Hukuk ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte...
17.50 EUR
Yüz Yıllık Yalan Kürdistan
Uzun bir tarih yolculuğuna çıkacağınız bu kitapta; Türklerin Anadolu'ya girişinde Kürtlerin rolüne ve çarpıtılan tarihi gerçeklere, Atatürk'ün Kürtlere özerklik verdiği iddialarının altında yatan gerçekler ile bu iddianın kaynağındaki doğrulara, ABD, AB v...
8.50 EUR
Teolojik-Politik İnceleme
TeohjihPolitik İnceleme, üç yüz yıldan fazla bir süre önce yazıldığında, "dinini inkâr eden Yahudi´nin cehennemde şeytanla birlikte yazdığı kitap" diye adlandmlmı^tı. Bugün, yine, farklı sözcüklerle de olsa benzer eleştirilerle karşılaşabilir. B...
12.50 EUR
Politika Bilimine Giriş
Prof. Münci Kapani bu kitabında çağdaş politika biliminin temel konularını yeni araştırmaların ve gelişmelerin ışığında ele alarak inceliyor. Bunlar arasında politikanın anlamı ve nitelikleri, modern politika biliminin gelişimi, devlet ve egemenlik kavram...
11.00 EUR
İslam Devlet Felsefesi
Bugün Türkiyenin gündeminde yer alan başlıca meselelerden birini, İslâm Devleti veya İslâmın devlet anlayışı üzerindeki tartışmalar meydana getirmektedir. Din ile ilgisi itibariyle hassas bir konu olduğu için, bu meseleye sıhhatli bir methodla yaklaşmak v...
11.00 EUR
Toplam 142 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1