Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 140 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu
1568 gün devam eden Birinci Dünya Savaşında 35 devlet savaşa iştirak etti. Bu sömürge savaşında İtilaf Devletleri saflarında, Ermeniler ile Avusturalya ve Yeni Zelandalıların da dâhil olduğu 45 milyondan fazla insan seferber edildi. İttifak Devletleri ise...
24.50 EUR
Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu setinin ilk kitabı olan bu inceleme, gün yüzüne çıkmamış Rus arşiv belgeleri ve Ermeni kaynaklarıyla konunun bilinmeyen yönlerini ortaya koymaktadır. 1915 yılındaki Ermeni olaylarının doğru bir şekilde analiz edilebilmesi, ancak konun tarihî...
19.00 EUR
Sürgünlerin İktidarı
İttihad ve Terakki Cemiyeti mensuplarının siyasi yaşamları sürgünlerle başladı. Verdikleri mücadelelerle bir devre damgasını vurmayı başaran bu kesim, farkında olmadan İmparatorluğun sonunu hazırlayacak olaylara karıştılar. Subay, bürokrat ve aydınların o...
9.50 EUR
Diyarbakır'da İşkence
Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül faşizminin en acımasızca kendisini gösterdiği mekânlardan biri oldu. Bu nedenle simgesel bir önem kazandı. Bu kitapta, yer yer çaresizliğin, aşağılanmanın, baskıların ve işkencelerin anlatımı var. Ancak boyun eğmenin değil!...
10.00 EUR
İttihadcıların Rejim ve İktidar Mücadelesi 1908-1913
"1908 Devrimi'yle birlikte bu paşaların alıştığı eski dünya ve mutlakiyetçi düzen çökmüş, ancak onun yerini alacak yeni düzen hemen kurulamamıştır. (...) 1908 sonunda meclisin açılması ile 1913'ün başında İttihadcıların meşru olmayan bir hükûmetten y...
23.75 EUR
Özgürlük ve Mülkiyet
İlkçağ'dan Ortaçağ'a Batı siyasi düşüncesini ele alan Yurttaşlardan Lordlara'nın devamı olan bu kitapta, Batı siyasi düşüncesinin Rönesans'tan Aydınlanma'ya uzanan kesiti inceleniyor. Machiavelli'den Rousseau'ya kadar zamanlarını yansıtan kuramcıları okuy...
13.00 EUR
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980)
Özünde liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde, belirleyici rolü feodal-aristokratik kurumlara karşı iktidar mücadelesi veren burjuvaziler oynadı. Elinizdeki kitap, "Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu"...
13.00 EUR
Dinamik Çözümleme
Akşemsettin Padişah Olsaydı İstanbul Fethedilebilir miydi? Her hükumet döneminde zenginleşen iş adamlarına karşı tavrımız ne olmalı? Mehmetçik Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya'ya giderken ne hissetti? Çöl Kaplanı Medine'yi İngilizlere karşı nasıl savundu?...
7.50 EUR
Nazi Almanyası ve Yahudiler Cilt 1 - Zulüm Yılları (1933-1939)
"Kusursuz derecede nesnel ve titiz bir çalışma. İnsanların içine düştüğü idraksizliği açıklıyor ama bereket versin, geçiştirmiyor. Şaşırtıcı ve insanı saran, unutulmaz bir kitap". Marcel Reich-Ranicki Tarihçi Saul Friedländer'in eseri, Yahudi s...
19.50 EUR
Siyasi Tarih (1918 - 1994)
Siyasi Tarih'in ikinci cildi, 20. yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor. Türkiye'de siyasi tarih öğrenimini bir gelenek haline getiren "Mülkiye"...
29.50 EUR
Toplam 140 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1