Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 20 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Din/Yahudilik
Geçmişten Günümüze Yemen Yahudileri
Yahudilik insanların en fazla ilgisini çeken konuların başında gelmektedir. Diğer semavi dinlere göre çok daha uzun bir geçmişe sahip olması ve her türlü duruma rağmen müntesipleri azınlık da olsa varlıklarının günümüze kadar devam etmiş olması bunun altı...
12.50 EUR
Selanik Yahudileri 1856-1919
1856 - 1919 yılları arasında Selanik tarihinin en fırtınalı dönemi yaşanmıştır. Önemli ama gelişmemiş bir Osmanlı kenti olan Selanik, bu dönemin ilk otuz yılında, son derece önemli ekonomik, demografik, kültürel ve toplumsal gelişmelerin eşiğine girmiştir...
16.00 EUR
Zebur - Tevrat
5.00 EUR
Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat
Yahudilikte Tevrat'a olan bakış, tarih boyunca farklılık göstermiştir. Rabbanî Yahudiliğin ve onun günümüzdeki uzantısı Ortodoksluğun temelini oluşturan Rabbanî kaynaklarda, bir taraftan, "Bugünkü Tevrat'ın Musa'ya verilen Tevrat olduğu ve hiç değişi...
12.00 EUR
Musa ve Yahudilik
Çoktanrılı dinlerden tektanrılı dinlere geçiş... Musa Peygamber'in Yahudileri Mısır'dan çıkarması... Kutsal Kitap gökten inmiş bir metin mi?.. Merak uyandıran birçok sorunun cevabına ışık tutan önemli bir kitap...
20.00 EUR
Yahudi Tarihi ve Siyonist Liderlerin Protokolleri
Bu kitap, Will Durantın Histoire de La Civilisation adlı eserinin Yahudilere ait kısmı ile Roger Lambelinin Rusçadan Fransızcaya aktardığı Les Protocoles des Sages de Sion kitabının tercümelerinden meydana gelmektedir. Yahudi tarihi hakkında ilk elden mal...
10.00 EUR
Masonluk
Masonluk hakkında bugüne kadar gerek dünyada gerekse ülkemizde birçok kitap yayımlandı. Ama söz konusu kitapların çoğu, meseleyi daha da karmaşıklaştırmadan, masonluğun etrafını saran sis perdesini daha da artırmaktan başka bir işe yaramadı. Masonluk´un e...
7.00 EUR
Stalin - Hitlerve Gizemli Yahudi
Dünyanın en iyi telepati olarak kabul edilen ve İkinci Dünya Savaşı´nda, Stalin´in neredeyse tüm kararlarında danıştığı Wolf Messing, yoksul bir Musevi ailesinin çocuğu olarak 10 Eylül 1899´da," Varşova´da doğdu. Ailesi, Naziler tarafından öldürüldü....
5.00 EUR
Devlet'in Yahudileri ve "
Rıfat N. Balinin, Türkiye Yahudilerinin yakın dönem tarihine ilişkin ayrıntılı araştırmaları, aynı zamanda Cumhuriyet döneminin sosyal ve siyasal yapısına ışık tutuyor. Elinizdeki kitapta, bu tarihten değişik kesitler yer almakta. Bunlardan siyasal açıdan...
19.75 EUR
Türk Yahudiler
Fransada nispeten küçük fakat çalışkan ve başarılı bir Türk Yahudi topluluğu vardı. Bu insanlar, yüzyıllardan beri Türklerle birlikte yaşamış, her zaman Türkiyeye sadık kalmış, hiçbir zaman Türklere hainlik etmemiş olan Türkiye Yahudilerinin çocuklarıydı....
22.00 EUR
Toplam 20 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1