Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 371 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İslam/Çağdaş İslam Düşüncesi
Düşünmek Farzdır
Bu dikkat çekici çalışmasında Metin Önal Mengüşoğlu emanete verilemeyecek yegâne olgunun düşünme melekesi olduğunu; insanların bu meleke ile tab edilmiş, tabiata dâhil kılınmış, kaderi belirlenmiş eşyadan/varlıklardan ayrıldığını ifade ediyor. Yazar, ayrı...
4.75 EUR
Makaleler
İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri olan İkbal'in temel hedefi, Batı kültürünün Müslüman toplumlar üzerindeki zayıflatıcı, hatta yok edici etkilerine karşı entelektüel düzeyde mücadele öğretisini toplumun her kesimine yaymaya çalışmak olarak öz...
6.00 EUR
İslâma Göre Dost ve Düşman
İnsan için İslam'dan başka kurtuluş yolu yoktur. Bu yola girebilmek için insanın önüne çeşitli engeller çıkacaktır. Bu engelleri çıkaranlar ise İslam'ın düşmanlarıdır. Peki kimlerdir İslam'ın düşmanları? Müslümanlar, bugünkü düştükleri durumdan kurtulab...
16.25 EUR
Önce Allah
Allah'ım özrümü kabul et! Allah'ım aklım erdiğinden beri seni tanımaya çalışıyorum.Seni tanımaya çalışırken bir sürü hatalar yaptığımı anladım ve bu yüzden özür diliyorum. Seni tanırken duyduklarıma ve yakınımdaki yaygın anlayışlara yer vermenin ezikliğin...
3.63 EUR
İslam Nedir Muhammed Kimdir
Eğer benim çizdiğim Muhammed portresinin rengi ve çizgileriyle gözünüze tuhaf geldiğini görür veya başkalarının çizdiği portreye pek benzemediğini fark eder ve onu tanıdık bulmazsanız beni veya zihinlerin gerisine o yaygın resmi çizenleri kötü ressam olar...
8.25 EUR
Eğitimde Bediüzzaman Modeli
Özellikle son iki asırdan beri, İslam Dünyası´nda şiddetli bir kimlik krizi yaşanmaktadır. İnanç dokusunun tahribatının neticesinde yeni nesillerin fikir dünyasında hileler ve şüpheler ortaya çıkmıştır. Bugün toplumun tüm kademelerinde yaşanan dram, aslın...
2.50 EUR
Gelin Müslüman Olalım
Bu bir uyarı, tavsiye ve öğüt kitabıdır.Amacı insanları Allaha itaat etmeye teşvik etmek, onları itaatsizlikten uzak tutmak ve Ona karşı samimi olmalarını sağlamaktır. Arka Kapak Yazısı Kitabı okuyun, göreceksiniz ki Mevdudinin söylevinde bir kez yer al...
7.50 EUR
Arap-İslâm Aklının Oluşumu
Geçen yüzyıl içinde çeşitli dallarıyla Arap kültürüne dair düşünce ,görüş ve teoriler pekiştirilip sağlamlaştırılmış ,bu kültürün tarihine dair belirli okuyuş biçimleri resmileşmiştir. Bu okuyuşlar ya oryantalistçe ya selefi bir mantıkla ,ya ulusçu bir ta...
17.50 EUR
Toplumsal Birliğin Güçlenmesinde Dini Söylemin Önemi
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde, Gaziantep Ü. Kongre ve Kültür Merkezi'nde Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi konulu tartışmalı ilmî bir to...
16.00 EUR
Cuma Konuşmaları
İslam düşünce tarihinde müstesna bir yere sahip olan Mevdûdî, ömrü boyunca, mescid ve medreselere hapsedilmiş İslâm'ı hayatın bütün alanlarına çekmeye çalışmış; ibadetin yalnızca namazdan, oruçtan ibaret olmadığını, Allah'ın emirlerine ve Rasûlünün sünnet...
12.50 EUR
Toplam 371 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1