Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 35 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İslam/İslam ve Bilim
Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?
Bu kitap, hem bilim hem felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Müslüman'ın din adına neyi reddetmesi gerekir? Evrim teorisi ateistlerin savunduğu b...
8.50 EUR
Işık Doğudan Yükselir (Ciltli)
İlk kâğıt fabrikasını kuran; kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; mikrobu ve atomu tanımlayan; ilk göz ve kanser ameliyatını yapan; cüzamın ve veremin tedavisini ilk uygulayan; büyük-küçük kan dolaşımını bulan; trigonometriyi, tanjant, kotanjant ve kose...
9.50 EUR
Altınçağ Antolojisi
Bilime orijinallik katan ve farklı bir perspektif sunan Müslüman bilim adamları, yaşadıkları döneme tam bir "Altın Çağ" damgasını vurmuşlardır. Öyle ki İslam, yayıldığı her bölgeye, nuruyla olduğu gibi bilimsel çalışmalarıyla da ışık saçar olmuş...
7.00 EUR
İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi
İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi isimli bu eserde yer alan makaleler, İslâm Dünyasında hicrî 3. asırdan itibaren geliştirilen farklı ilimlerin ardındaki ilkeleri ve İslâmî eğitimin farklı şubeleriyle alâkalı olarak bilimin yerini ele almaktadırlar. Profesö...
12.00 EUR
Gelenek Sanat ve Medeniyet
Sâbitâ gam yeme kim her mihnet içinde lezzet Gökyüzü ebr-i feşân bağlasa bârân getirir Her medeniyet anlayışı, insanını kendi ufku ve dünyası içinde yetiştirir. Toplum, sanatıyla kendini ifade eder; hem halde var olmanın hem istikbalde devam etmenin yolu...
8.25 EUR
İslamda Bilim ve Medeniyet
"Bu eser, birçok açıdan yeni bir anlayışı temsil ediyor. Zira şimdiye kadar İslâmî kültür, hep Antik medeniyetle Ortaçağımız arasında zorunlu bir geçiş dönemi olarak sunuldu. Hatta tarihî misyonunun başarısı bile Greklerin eserleri ve teknikleri üzer...
11.00 EUR
Bir Fizikçinin Gözünden Din ve Bilim
Andolsun, yaratılışı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi? (Vakıa Suresi, 62) Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Oysa onlara, açıklayan bir elçi gelmişti. (Duhan Suresi, 13) Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bi...
7.50 EUR
Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası
"Kuran-bilim ilişkisi" pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla -genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran'ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır. Bu husustaki yaklaşımlar d...
7.50 EUR
Hikmet ve Manevi Hüner
Gerçek sanat daima uzunlamasına veya dikinedir; ufkî ve dünyevî değildir. Büyük bir kişi şöyle demiştir: "İnsan bir kilise ya da camide durduğu zaman, âlemin merkezinde durduğunu hisseder. Yani bütün âlemi yukarıda görür. Gayri dinî bir kilise ve cam...
12.50 EUR
Buhari'de İmân ve İlim
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz'i âlemlere rahmet olarak gönderen ve bizleri O'na ümmet eyleyen Cenâb-ı Hakk'a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! Allah'ın dînini en güzel şekilde tebliğ ve tebyîn eden, ebedî kurtuluşumuza vesîle olan ve âlemlere nûr saçan bir...
13.50 EUR
Toplam 35 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1